Documenten

Privacy Verklaring

 1. Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Sonja de Graaf.nl, gevestigd te Vianen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74926144. 

 1. Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Sonja de Graaf
Marienhof 155
4133 BR Vianen
Telefoonnummer 06 28 40 48 56
E-mailadres: info@sonjadegraaf.nl

 1. Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 In het geval dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw gegevens (naam en mailadres) alleen bewaard en gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden. Na afmelding zullen uw gegevens verwijderd worden. 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan kan het zijn dat wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder uw toestemming nooit met derden gedeeld. 

 

 1. Cookies/Website

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. Met Google Analytics worden gegevens van websitebezoekers anoniem verwerkt. Data die verzameld en bekeken wordt, heeft betrekking op real time informatie, doelgroepinformatie zoals land, taal, demografie en devices, acquisitie om te zien hoe bezoekers op de website zijn beland en het gedrag op de site zelf. Doel is om zo inzicht te krijgen in welke informatie de bezoeker interessant vindt om zo de website steeds beter te maken voor de bezoeker. 

 

 1. Veiligheid

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

 

 1. Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd.

 

 1. Rechten betrokkene 

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. 

  Stel Je Vraag

  Weet je weten of coaching ook iets voor jou is of weet je niet zeker of je bij een coach aan het juiste adres bent? Neem gerust contact op, dan kijken wij er samen naar.